Announcements

Call for paper: Postperspektiv på pedagogik och konst

2021-03-19

Detta temanummer intresserar sig för hur postperspektiv kan sättas i arbete i pedagogiska praktiker med särskilt intresse riktat mot undervisning inom estetik- och konstområdet och i konstbaserade pedagogiska praktiker.

This special issue addresses how post-approaches can be put to work in educational practices, with specific interests directed towards arts education, arts in education, and arts-based educational practices.

Read more about Call for paper: Postperspektiv på pedagogik och konst

Current Issue

Vol 4 No 2 (2020): Fysisk aktivitet, kropp og bevegelse i barnehagen
View All Issues