Arkivering

Alle artikler som publiseres i Journal for Research in Arts and Sports Education, arkiveres i Portico.

Selvarkivering

Alt innhold som publiseres på NOASP skal være fritt tilgjengelig. Forfattere oppfordres derfor til å legge ut sine artikler på både egne og institusjonelle nettsider og til å gjøre artikkelen tilgjengelig i relevante forskningsarkiver hos institusjoner og finansielle aktører umiddelbart etter publisering. Supplementerende materiale bør også legges ut. Forfattere har også anledning til å legge ut preprint-versjoner av sine artikler på institusjonelle nettsider og forskningsarkiver (under forutsetning av at alle bibliografiske detaljer oppgis).