Redaksjon

HOVEDREDAKTØRER

Sofia Jusslin universitetslektor, Åbo Akademi, Finland

Ove Østerlie, førsteamanuensis, Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet NTNU

REDAKTØRER

Ellen Beate Hansen Sandseter, professor, Dronning Mauds Minne Høgskole

Kristian N. Knudsen, førsteamanuensis, UiA

Helene Illeris, professor, UiA

Bjørn-Terje Bandlien, førsteamanuensis, NTNU

 

REDAKSJONSRÅD

Kjersti Mordal Moen, professor, Høgskolen i Innlandet

Hanne Værum Sørensen, lektor, ph.d., VIA University College

Monica Lindgren, professor, Göteborgs universitet

Ida Krøgholt, lektor, ph.d., Aarhus Universitet

Rannveig Björk Þorkelsdóttir, Associate Professor, Universitet på Island

Trine Ørbæk, professor, Universitetet i Sørøst-Norge

Jon Helge Sætre, førsteamanuensis, Norges musikkhøgskole

Annika Hellman, universitetslektor, Malmö universitet

Catrin Björk, universitetslektor, Stockholms universitet

Heidi Höglund, universitetslektor, Åbo Akademi

Joni Kuokkanen, universiteteslektor, Åbo Akademi

GRUNNLEGGERE AV TIDSSKRIFTET

Anna-Lena Østern, professor emerita, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU

Elin Angelo, professor, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU

 

TIDSSKRIFTSANSVARLIG

Maria R. Braadland

Cappelen Damm Akademisk, NOASP, Kristiansand

Email: maria.braadland@cappelendamm.no