«Det er lett å se hvem av dere som har god innsats». Om elevers innsats og lærerens blikk i kroppsøving

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Other formats

Keywords
Kroppsøving, innsats, blikk, diskursanalyse, Foucault