Indefra og udefra – serendipitet som kunstfagdidaktisk princip i Teater Bag Murene

  • Kristian Nødtvedt Knudsen Universitetet i Agder
  • Marianne Nødtvedt Knudsen Universitetet i Agder

Abstract

Udgangspunktet for denne studie skal findes i et kunstnerisk projekt med det norske scenekunstkompagni Teater Bak Murene. I foråret 2019 arbejdede kompagniet med at udvikle forestillingen Innefra og Ut, som blev vist og udviklet sammen med indsatte i Trondheim Fængsel i forbindelse med dansefestivallen Multiplié. I vores undersøgelse af arbejdet med Innefra og Ut fokuserer vi på de kunstfagdidaktiske potentialer, som opstår i krydsfeltet mellem det kunstneriske udviklingsarbejde, deltagerne og publikums møde med forestillingen. I analysen gennemfører vi en fænomen-grafering (Juelskjær, 2019) af to hændelser fra forestillingen. Gennem fænomen-graferingen og begreberne serendipitet, som vi henter fra teaterteori, samt intra-aktion og agens (Barad, 2007; Juelskjær, 2019) åbner vi op for at bringe et væld af forbindelser, både af menneskelige og ikke-menneskelige karakterer, med ind i analysen af forestillingen. Hensigten med artiklen er at undersøge, hvordan serendipitet som kunstfagdidaktisk princip kan bringes med ind i udviklingen af- og mødet med en teaterforestilling.

English abstract

English title: Inside and Out – Serendipity as an arts’ educational principle in Theatre Behind Walls

The starting point for this study is an artistic project with the Norwegian performing arts company Theatre Behind Walls (Teater Bak Murene). In the spring of 2019, the company developed the performance called Inside and Out, which was performed and developed together with inmates in Trondheim Prison in connection with the dance festival Multiplié. In our study we focus on the arts’ educational potential that arise at the crossing between the artistic process, the participants and the audience experience with the performance. In the analysis, we carry out a genealogical mapping analysis (Juelskjær, 2019) of two situations from the performance. Through the analysis and the concepts of serendipity, which we derive from theater theory, as well as intra-action and agency (Barad, 2007; Juelskjær, 2019), we bring a wealth of connections, both of human and non-human nature, into the analysis of the performance. The purpose of the article is to investigate how serendipity as an arts’ educational principle can be brought into the development of and the encounter with a theatrical performance.

Usage Statistics
Total downloads:
Download data is not yet available.
Published
2020-12-31
How to Cite
Knudsen, K. N., & Nødtvedt Knudsen, M. (2020). Indefra og udefra – serendipitet som kunstfagdidaktisk princip i Teater Bag Murene. Journal for Research in Arts and Sports Education, 4(1). https://doi.org/10.23865/jased.v4.2453
Section
Research Articles
Keywords
teater i fængsel, serendipitet, performativ forskning, inter-aktion, fænomen-grafering, Theatre in Prison, serendipity, performative research, intra-action, genealogical mapping