Soundpainting som musikalsk læringsverktøy i kulturskolen

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andre formater

Publisert

2019-09-03

Utgave

Seksjon

Forskningsartikler: Temanummer

Nøkkelord:

musikkpedagogikk, Soundpainting, dialogisme, improvisasjon, Rammeplan for kulturskolen, music pedagogy, dialogism, improvisation, curriculum framework for Schools of Music and Performing Arts