The Traditional Concept Umunthu as entangled in a Malawian Dance Teacher's Educational Practice

Forfattere

  • Sunniva Skjøstad Hovde NTNU Norwegian University of Science and Technology
DOI: https://doi.org/10.23865/jased.v3.1326

Sammendrag

Dansepedagogikk er, globalt sett, både teoretisk og praktisk ofte basert på vestlig pedagogikk. Det
ser ut som at danse pedagogikk fra afrikanske perspektiver har vært lite brukt i både afrikanske
og andre utdanningsinstitusjoner. Denne artikkelen tar for seg noen av de pedagogiske og filosofiske
praksisene i dansepedagogikk knyttet til tradisjonell dans i Malawi, gjennom John Duma’s
perspektiver. Han er en meritert danselærer ved Music Crossroads Malawi, Lilongwe. Hans
vekt på kjærlighet/omtanke, respekt og selv-tillit som praktiske deler av dans, og balanse mellom
moderne-kulturelle-urbane-tradisjonelle-vestlige perspektiver i lokalsamfunnet. De pedagogiske
perspektivene diskuteres som en del av det malawiske/afrikanske konseptet uMunthu, gjennom en
entanglement-analyse av ulike interesser i lokalsamfunnet. Materialet er samlet gjennom 4 år med
etnografisk arbeid, inkludert et formelt intervju. Materialet analyseres gjennom diffraktiv analyse
og post-kvalitative teorier.

English abstract

Dance pedagogies globally are theoretically and often practically based on Western pedagogies.
It appears that dance pedagogies deriving from African perspectives have had little visibility in
African institutions and in institutions elsewhere. This article outlines some of the pedagogical
dance practices and philosophies in Malawi, Southern Africa, expressed by John Duma, a merited
dance teacher at Music Crossroads Malawi. His emphasis is on love, respect and self-confidence
as a practical part of dancing, and achieving a balance between tribal-modern-urban-traditional-
western perspectives in the community. The pedagogical perspectives are discussed as part of the
Malawian concept uMunthu in an analysis of the entanglements of these different interests. The
material is gathered through extensive ethnographic fieldwork over 4 years, including one formal
interview. The material is analysed through diffractive analysis and post-qualitative theories.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2019-09-03

Hvordan sitere

Hovde, S. S. (2019). The Traditional Concept Umunthu as entangled in a Malawian Dance Teacher’s Educational Practice. Journal for Research in Arts and Sports Education, 3(1). https://doi.org/10.23865/jased.v3.1326

Utgave

Seksjon

Forskningsartikler: Temanummer

Nøkkelord:

kunstfagdidaktikk, tradisjonell dans, Malawi, post-kvalitative teorier, dekolonialisering, arts education, traditional dance, post-qualitative theory, decolonization