Å forske med kunsten kollaborativt i en fortellerforestillingsproduksjon

Forfattere

  • Mette Bøe Lyngstad HVL, Høgskulen på Vestlandet
  • Kari Thorkildsen HVL, Høgskulen på Vestlandet
DOI: https://doi.org/10.23865/jased.v2.966

Sammendrag

I denne artikkelen viser forskerne, som også er fortellere, hvordan de i utviklingen av sin egen fortellerforestilling forsket med kunsten. Artikkelforfatterne forsøker å vise en selvrefleksivitet og metodologisk bevissthet gjennom hele kunstproduksjonen. De undersøker hvordan en gjennom å forske med kunsten kollaborativt kan koble historiske fakta, fiksjonsfortelling og livsfortelling i en kunstproduksjon. Forskningsartikkelen tar for seg kunstproduksjonens ulike faser som brainstormfase, innsamlingsfase, fortellertekniske fase og utforskingsfase i scenerommet.

Nøkkelord: Kunstfaglig forskning; flyktning; reise; dramakonvensjoner; narrativer; kollaborativt; fortellerforestilling; kunstfaglig produksjon

English abstract

In this article, the researchers, who also are storytellers, writes about their art based research in creating a storyteller performance. They put focus on their self-reflexivity and methodological awareness in the art production. Through their collaboratively work they tried to link historical facts, fiction narratives and life stories in the art production. The article deals with various phases of art production such as brainstorm phase, collection phase, narrative phase and exploration phase in the stage room.

Keywords: Art based research; refugees; travel; drama conventions; narratives; collaboration; storytelling performance

Citation: M. B. Lyngstad og K. Thorkildsen. “Å forske med kunsten kollaborativt i en fortellerforestillingsproduksjon”. Journal for Research in Arts and Sports Education, Special Issue: «Å forske med kunsten» Vol. 2, 2018, pp. 53–71. http://dx.doi.org/10.23865/jased.v2.966

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2018-03-23

Hvordan sitere

Lyngstad, M. B., & Thorkildsen, K. (2018). Å forske med kunsten kollaborativt i en fortellerforestillingsproduksjon. Journal for Research in Arts and Sports Education, 2(1). https://doi.org/10.23865/jased.v2.966

Utgave

Seksjon

Forskningsartikler: Temanummer

Emneord (Nøkkelord):

Art based research, refugees, travel, drama conventions, narratives, collaboration, storytelling, performance