Å strekke seg litt lenger: Hva kan vi lære av erfaringene av implementering av et fagutviklingsprosjekt i kroppsøving?

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andre formater

Publisert

2023-06-28

Utgave

Seksjon

Forskningsartikler

Emneord (Nøkkelord):

roller, forskerrollen, samarbeid, figurasjonssosiologi, figurational sociology, roles, the researcher role, cooperation