Leder: Et temanummer om dramaturgi i didaktiske kontekster

Forfattere

  • Jannike Ohrem Bakke Universitetet i Sørøst-Norge, Norge
  • Fride Lindstøl Universitetet i Sørøst-Norge, Norge
  • Kristian Nødtvedt Knudsen Universitetet i Agder, Norge
DOI: https://doi.org/10.23865/jased.v5.3257

Sammendrag

Intensjonen bak dette temanummeret i JASEd er å styrke dramaturgi som forskningsfelt koplet til klasserommet og andre didaktiske kontekster. I Norge, men også i Norden, har det de siste par tiårene vært en økende interesse for å anvende dramaturgiske perspektiver i blant annet klasserom. Didaktiske kontekster forstår vi som rom, møteplasser og situasjoner/hendelser der undervisning og læring oppstår, skapes og settes i spill. I dette temanummeret vil vi undersøke hvordan dramaturgiske praksiser, dramaturgisk teori, dramaturgisk metode og tilhørende analyser kan supplere og vitalisere undervisning og andre kontekster, som for eksempel både lærerutdanning og kunstfag.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2021-06-30

Hvordan sitere

Bakke, J. O., Lindstøl, F., & Knudsen, K. N. (2021). Leder: Et temanummer om dramaturgi i didaktiske kontekster. Journal for Research in Arts and Sports Education, 5(2). https://doi.org/10.23865/jased.v5.3257