Ser du gorillaen i rommet? Om å undervise i observasjon ved bruk av fiksjonalisering

Forfattere

  • Jannike Bakke Universitetet i Sørøst-Norge, Norge
  • Fride Lindstøl Universitetet i Sørøst-Norge, Norge
DOI: https://doi.org/10.23865/jased.v5.2630

Sammendrag

I denne dramaturgiske studien undersøker vi hvordan lærerstudenter trener på observasjon som ferdighet og metode for å forberede seg til observasjonspraksis i skolen. Treningen foregår i et profesjonsverksted, en arena for undervisning og forskning. Ved hjelp av nasjonale og lokale styringsdokumenter for lærerutdanningen, GLU, samt pensumlitteratur om observasjon, identifiserer vi konkrete observasjonsferdigheter og utforsker hvordan dette kan omsettes til praktisk undervisning. Undervisningen er sentrert rundt ulike former for fiksjonalisering, som i denne konteksten betyr hvordan lærerutdannere bruker rom, kropp, tid og tekst til å iscenesette tenkte hendelser fra skole og klasserom. Vi bruker dramaturgiske analyser for å undersøke undervisningsforløp og hendelser som handler om å observere. Studien viser hvordan fiksjonalisering kan anvendes for å trene på spesifikke ferdigheter som å sanse og tolke, som inngår i det å observere. Vi identifiserer også måter å komponere undervisning på som kan bidra til å innvie studentene i observasjon som metode.

English abstract

Do you see the gorilla? Teaching observation by fictionalization

This dramaturgical study is an investigation of how teacher students train observation skills and methods in preparation for observational practice in school. This training takes place in a professional workshop, an arena for teaching and research. Using national and local management documents, as well as syllabus literature about observation, we identify specific observation skills and examine how these can be translated into classroom practice. Teaching is focused on various forms of fictionalization, which in this context refers to how teacher educators use space, the body, time and text to stage imagined events from the school and the classroom. The study shows how fictionalization can be used to train specific skills, such as sensory and interpretive ones, that are needed for classroom observation. We also identify ways of composing teaching that can help to familiarize students with observation method.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Forfatterbiografi

Fride Lindstøl, Universitetet i Sørøst-Norge, Norge

 

 

Publisert

2021-06-30

Hvordan sitere

Bakke, J., & Lindstøl, F. (2021). Ser du gorillaen i rommet? Om å undervise i observasjon ved bruk av fiksjonalisering. Journal for Research in Arts and Sports Education, 5(2). https://doi.org/10.23865/jased.v5.2630

Nøkkelord:

dramaturgisk analyse, fiksjonalisering, å undervise om å undervise, profesjonsverksted, observasjonspraksis, dramaturgical analysis, fictionalization, teaching about teaching, learning lab