«I kroppsøving så tenker jeg nok mest på det fysiske» – En studie om kroppsøvingslæreres forståelse og undervisning om helse i faget.

Forfattere

  • Hanne H. Mong Norges idrettshøgskole
DOI: https://doi.org/10.23865/jased.v3.1463

Sammendrag

Skolen blir i mange sammenhenger pekt på som en arena som bør ta større ansvar for barn og unges helse, og i kroppsøvingsfagsmiljøet diskuteres det i hvilket omfang og hvordan helse skal vektlegges i kroppsøving. Formålet med denne studien er å undersøke hvordan kroppsøvingslærere forstår og underviser om helse på ungdomstrinnet. I den forbindelse er det gjort kvalitative intervjuer med åtte kroppsøvingslærere hvor det er gjennomført tematisk analyse av intervjumaterialet. I dette arbeidet ble det utviklet fire temaer – lærernes forståelse av helse, bevisstgjøre elevene, helse – noe spontant? og lærernes kunnskapsgrunnlag. Analysene viser at lærerens forståelse av helse setter preg på innholdet i undervisningen. Undervisningen knyttet til dette temaet virker som å oppstå spontant og være usystematisk. I og med at lærerne ikke ser ut til å planlegge når og hva de skal undervise om helse, kan det være vanskeligere for elevene å vite når de skal lære om helse i kroppsøvingsfaget.

ABSTRACT

“In PE I probably relate it mostly to the physical” – A study of PE teachers comprehension of health

In many contexts schools are presented as an arena that must take more responsibility in raising health awareness in the younger generation. In research on physical education, different scholars discuss how and to what extent physical education should focus on pupil’s health. In this study the aim is to investigate how physical education teachers understand and teach health in physical education at secondary schools. For that reason, there has been completed eight qualitative interviews with physical education teachers. In the analyses four themes were developed – teachers understanding of health, make students conscious, health – something spontaneous? Teachers knowledge. The analyses show that the teachers’ understanding and knowledge of health influence the content in the teaching. The teaching of health is often not planed for, it happens more spontaneous. Since the teachers do not plan when and how they are going to teach about health, it will be difficult for the students to figure out what and when health is the topic in teaching.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2019-11-20

Hvordan sitere

Mong, H. H. (2019). «I kroppsøving så tenker jeg nok mest på det fysiske» – En studie om kroppsøvingslæreres forståelse og undervisning om helse i faget. Journal for Research in Arts and Sports Education, 3(2). https://doi.org/10.23865/jased.v3.1463

Utgave

Seksjon

Forskningsartikler: Temanummer

Emneord (Nøkkelord):

kroppsøving, helse, didaktikk, health, physical education, didactics