«Slipp fangene fri!» – om makt og frigjøring i Minecraft: Education Edition

Forfattere

  • Magnus Henrik Sandberg NTNU Norges teknisk- naturvitenskaplige universitet
DOI: https://doi.org/10.23865/jased.v3.1330

Sammendrag

Minecraft er et åpen verden-spill hvor spilleren har stor frihet til selv å velge sine aktiviteter og
bestemme spillets mål. De kreative mulighetene i spillet har gjort at lærere over hele verden har tatt
det i bruk i undervisning. En skoleversjon av spillet har også blitt utviklet, der læreren har mulighet
til å planlegge, styre og overvåke elevaktiviteten. Det overordnede målet med denne studien er å
forstå bedre hvordan spillerens frihet endres når spillet går fra å være et mål i seg selv til å bli et
verktøy for læring. I denne artikkelen ser jeg på fem ulike spillelementer som bare finnes i skoleversjonen
av Minecraft, og som er laget for å hjelpe læreren til å kontrollere og styre elevaktivitet i
spillet. Med utgangspunkt i Foucaults begrep maktens mikrofysikk, analyserer jeg hvordan de fem
spillelementene er foreslått brukt i en hjelpetekst fra utvikleren og hvordan de faktisk blir brukt i
tre undervisningsopplegg. Endelig forsøker jeg, å beskrive hvilke subjektsposisjoner som spillet og
undervisningsoppleggene tilbyr lærere som bruker spillet i klasserommet.

English abstract

Minecraft is an open world game where the player has a great deal of freedom to choose their
own activities and determine the goals of the game. The creative possibilities of the game have
made teachers all over the world use it in their classrooms. A school edition of the game has also
been lauched where the teacher has the opportunity to plan, manage and monitor student activity.
The overall goal of this study is to understand better how the player’s freedom changes when the
game goes from being as a means on its own to becoming a learning tool. In this article, I look
at five different game features that are unique for the educational version of Minecraft. These are
designed to help the teacher surveil and control student activity in the game. Based on Foucault’s
concept of the microphysics of power, I investigate how the five game elements are described in a
manual and how they are actually used in three lesson plans. Finally, I try to describe which subject
positions the game and the lesson plans offer teachers who use the game in classrooms.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2019-09-03

Hvordan sitere

Sandberg, M. H. (2019). «Slipp fangene fri!» – om makt og frigjøring i Minecraft: Education Edition. Journal for Research in Arts and Sports Education, 3(1). https://doi.org/10.23865/jased.v3.1330

Utgave

Seksjon

Forskningsartikler: Temanummer

Nøkkelord:

spillbasert læring, virtuell verden, Minecraft: Education Edition, diskursanalyse, makt, gamebased learning, virtual world, discourse analysis, power