Kulturskolens kompetansebehov for ny rammeplan. En regional undersøkelse i Buskerud, Telemark og Vestfold

Forfattere

  • Anders Rønningen
DOI: https://doi.org/10.23865/jased.v3.1283

Sammendrag

Selv om kulturskolepedagogene regnes for å ha høy kompetanse, er det ikke så mye forsket på
hvorvidt kompetansen er godt innrettet for å løse de oppgavene kulturskolen skal løse. Den nye
rammeplan for kulturskolen (Norsk kulturskoleråd, 2016) styrker og justerer retningen for kulturskolenes
samfunnsoppdrag, og gir dermed også føringer for hva som bør finnes både av formell
og realkompetanse. Denne artikkelen undersøker Hvordan kulturskolerektorer i Buskerud, Telemark
og Vestfold (BTV) tolker kompetansesituasjonen i sine institusjoner i relasjon til rammeplanens krav og
intensjoner? Forskningsprosjektet som ligger til grunn for denne artikkelen viser at rektorene erfarer
et behov for justert og styrket kompetanse hos kulturskolepedagogene innenfor den delen av kulturskolens
samfunnsoppdrag som er tettest på sosiale perspektiver, og at de formelle kompetansene
som de ansatte har ikke nødvendigvis sikrer dette. I artikkelens siste og mer eksplorerende del, foreslås
forklaringer på hvordan dette har oppstått og hvordan dette kan løses. Artikkelen er relevant
både for de som tilhører kulturskolens praksisfelt; for kulturskoleledere, politiske beslutningstagere
og pedagoger, og også for de som tilhører utdanningsfeltet som skal forsyne kulturskolefeltet med
best mulig innrettet kompetanse i tiden framover.

English abstract

Although the teachers in the Norwegian Schools of Music and Performing Arts (Kulturskolen) are
considered to have high levels of competence, there is not much research available as to whether
this competence is suitable for solving issues that the kulturskolen may face in the future. The new
curriculum framework for the schools (Norsk kulturskoleråd, 2016) sets formal demands for the
teachers’ education and also - through its regulation of content - on the competencies that are needed
in the schools. This article examines how the headmasters of the municipal kulturskole in three
Norwegian counties - Buskerud, Telemark, and Vestfold - interpret the competency situation in their institutions in relation to the curriculum framework´s requirements and intentions. The research
project underlying this article shows that the principals feel that there is a need for adjusted and
strengthened competence in their institutions in order to meet the increased focus on breadth and
social aspects that is found in the curriculum framework. Their staff (the teachers) do not necessarily
have the skills required for this, even though their level of education is high. Thus, there is a
possible gap between the competence and skills available and the tasks needed to be done. In the
article’s last and more exploratory part, explanations are proposed as to why this situation occurred
and how it can be solved.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2019-09-03

Hvordan sitere

Rønningen, A. (2019). Kulturskolens kompetansebehov for ny rammeplan. En regional undersøkelse i Buskerud, Telemark og Vestfold . Journal for Research in Arts and Sports Education, 3(1). https://doi.org/10.23865/jased.v3.1283

Utgave

Seksjon

Forskningsartikler: Temanummer

Nøkkelord:

kulturskole, kulturskoleledelse, Rammeplan for kulturskolen, kompetanse i kulturskolen, kulturskolepolicy, School of Music and Performing Arts, leadership in Schools of Music and Performing Arts, curriculum framework for School of Music and Performing Arts, competency situation in School of Music and Performing Arts, policy in School of Music and performing Arts