Perspektiver på kropp i kroppsøvingsfaget i skolen og i faglærerutdanningen i kroppsøving

Forfattere

  • Kjersti Mordal Moen Høgskolen i Innlandet
  • Gro Rugseth OsloMet - storbyuniversitetet
DOI: https://doi.org/10.23865/jased.v2.1052

Sammendrag

Skolen blir pekt på som en arena som skal hjelpe barn og unge å håndtere problematikker knyttet
til helse og kropp. I kroppsøving skal elevene lære både om kropp og med kroppen. Følelser,
erfaringer og meninger knyttet til kroppen og det kroppslige synes å være essensielt i faget. Et
sentralt spørsmål blir da hva fremtidens kroppsøvingslærere lærer i sin utdanning for å få kompetanse
til å undervise mot slike mål. I denne artikkelen trekker vi frem to teoretiske perspektiver
på kropp: kroppen som objekt og kroppen som subjekt. Gjennom en teoridrevet tekstanalyse viser vi
hvordan disse perspektivene kommer til syne i styringsdokumenter i skolefaget kroppsøving og i
faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag. Analysen viser at både skolefaget kroppsøving og
faglærerutdanningen åpner opp for en bred forståelse av kropp, særlig i formål og innledende tekst.
I målformuleringene er det imidlertid mindre tydelig at kropp kan forstås ut i fra ulike teoretiske
perspektiver. På bakgrunn av dette diskuterer vi hvordan ulike perspektiver på kropp kan etablere
et handlingsrom for fagutvikling innen et inkluderende kroppsøvingsfag som makter å konstruktivt
møte og bidra til læring og utvikling hos ulike elever.

Citation: K.M. Moen & G. Rugseth. “Perspektiver på kropp i kroppsøvingsfaget i skolen og i faglærerutdanningen i kroppsøving”. Journal for Research in Arts and Sports Education, Vol. 2, 2018, pp. 154–168. http://dx.doi.org/10.23865/jased.v2.1052

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2018-05-16

Hvordan sitere

Moen, K. M., & Rugseth, G. (2018). Perspektiver på kropp i kroppsøvingsfaget i skolen og i faglærerutdanningen i kroppsøving. Journal for Research in Arts and Sports Education, 2(1). https://doi.org/10.23865/jased.v2.1052

Utgave

Seksjon

Forskningsartikler

Emneord (Nøkkelord):

objekt, subjekt, sosialt konstruert, tekstanalyse