Forskeren som dramaturg– dramaturgi som refleksiv metodologi

  • Kristian Knudsen NTNU Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet

Abstract

Sammendrag

Artiklens hensigt er at undersøge, hvordan dramaturgi som et teoretisk koncept (Pavis, 2014; Szatkowski,
2017) kan fungere som en metodologisk platform i relation til kunstbaseret forskning. I
kunstbaseret forskning får forskeren mulighed for at antage en eksplorerende tilgang til forskningspraksissen
samt anvende en bred vifte af forskningstilgange- og tematikker. Den kunstbaserede
forsknings strategier kan gøre det udfordrende for kunstner-forskeren at navigere i et metodologisk
krydsfelt, som i takt med flere og flere divergerende tolkninger bliver mere og mere komplekst. I
denne artikel undersøges og præsenteres et forslag om dramaturgi som refleksiv metodologi. Jeg
foreslår, at dramaturgi som refleksiv metodologi tilfører kunstner-forskeren et bredt tolkningsrepertoire,
hvor dramaturgiske komponenter som divergens, fragmentering, transformering og flerstemmighed
er styrende for den refleksive forskningsproces.

Nøkkelord: Kunstbaseret forskning; dramaturgi; refleksiv metodologi; performative research

English abstract

The purpose of this article is to investigate how dramaturgy as a theoretical concept (Pavis, 2014;
Szatkowski, 2017) can act as a methodological platform in relation to arts-based research. In artsbased
research, the researcher has the opportunity to adopt an exploratory approach to research
practices, as well as applying a wide range of research approaches and themes. The arts-based
research strategies can make it challenging for the artist-researcher to navigate in a methodological
field, which, in line with increasingly divergent interpretations, becomes progressively complex.
This article examines and presents a proposal on dramaturgy as a reflexive methodology. The author
suggests that dramaturgy as a reflexive methodology provides the artist-researcher with a broad
interpretation repertoire, where dramaturgical components such as divergence, fragmentation,
transformation and polyphony are the guiding principles for the reflexive research process.

Key words: Arts-based research; dramaturgy; reflexive methodology; performative research

Citation: K. N. Knudsen. “Forskeren som dramaturg – dramaturgi som refleksiv metodologi”. Journal for Research in Arts and Sports Education, Special Issue: «Å forske med kunsten» Vol. 2, 2018, pp. 39–52. http://dx.doi.org/10.23865/jased.v1.1032

 

 

Usage Statistics
Total downloads:
Download data is not yet available.
Published
2018-03-23
How to Cite
Knudsen, K. (2018). Forskeren som dramaturg– dramaturgi som refleksiv metodologi. Journal for Research in Arts and Sports Education, 2(1). https://doi.org/10.23865/jased.v2.1032
Section
Research Articles: Special issue
Keywords
Kunstbaseret forskning, Dramaturgi, Refleksiv metodologi, Performative research.