NY FRIST: Call for paper: Friluftsliv, dannelse, læring og didaktikk

2020-08-12

Invitasjon til JASEd temanummer:

Tema: Friluftsliv, dannelse, læring og didaktikk.

Journal for Research in Arts and Sports Education (JASEd) inviterer deg/deres fagmiljø til å sende inn artikler til temanummeret Friluftsliv, dannelse, læring og didaktikk. Gjesteredaktører for nummeret er Petter Erik Leirhaug (NiH) og André Horgen (USN).

Temanummeret har tilknytning til det årlige seminaret for Forum for friluftslivsfag i høyere utdanning som i januar 2021 avholdes ved NTNU. Temanummeret er imidlertid åpent for artikler fra andre bidragsytere.

Fokus for dette temanummeret er forskning på friluftsliv, dannelse, læring og didaktikk. Bidragene kan eksempelvis ta utgangspunkt i pedagogiske, didaktiske, historiske og sosiologiske perspektiver. Både mer teoretisk og empirisk orienterte artikler er velkomne.

Målgruppe:

Målgruppe er forskere innenfor opplæring- og utdanningsfeltet som er særlig opptatt av dannelse, læring og didaktikk innenfor friluftsliv i vid forstand.

Bakgrunn og tema:

Friluftsliv er et betydelig samfunnsfenomen, i Norge og Norden, som vi finner igjen bl.a. i skoleverkets læringsplaner og i tilknytning til ulike dannelsesmål innenfor en lang rekke organisasjoner og offentlige virksomheter. I alle disse sammenhengene er det et stort behov for kunnskap og opplæring.

I skole- og dannelseskontekster adapteres friluftsliv til didaktisk tenkning og måter å legge til rette for læring og dannelse. Et formål med dette temanummeret er derfor å styrke friluftsliv som forskningsfelt, samt å kople friluftslivet enda sterkere til utdanningsfeltet.

Eksempler på tema for forskning som vil være relevant for nummeret:

Empirisk baserte studier av undervisning, formidling, vegledning og læring i friluftsliv.

Historiske, sosiologiske eller komparative perspektiver som kopler friluftsliv til dannelse, læring og didaktikk.

Friluftsliv i skole og barnehage

Iscenesettelse av læring og undervisning i friluftsliv, om hvordan læring og undervisning komponeres, gjennomføres og oppfattes.

Praktisk informasjon:

Artiklene kan skrives på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Artiklene må følge tidsskriftets forfatterveiledning

Artiklene sendes inn på tidsskriftets nettportal: JASEd

Se https://jased.net/index.php/jased for retningslinjer og publiseringsavgift.

Tidsskjema:

Ny frist: 01.03.2021 : Frist for å sende inn første utkast av artikkel, for redaksjonell vurdering og fagfellevurdering

15.04.2021: Frist for respons fra fagfellevurdering

15.08.2021: Frist for innsending av endelig utkast

15.11.2021: Planlagt publisering

Vennlig hilsen Petter Erik Leirhaug og André Horgen

 

Om redaktørene:

Petter Erik Leirhaug er førsteamanuensis ved Norges idrettshøgskole. Hans undervisnings- og forskningsfelt er friluftsliv, lærerutdanning og kroppsøving. Leirhaugs forskning innen friluftsliv handler om friluftsliv i skolen, naturopplevelse, naturfilosofi og friluftslivhistorie, primært med en pedagogisk orientering.

André Horgen er Dosent ved Universitetet ved Sørøst-Norge (USN). Hans Ph.D. handler om sikkerhet og risiko i friluftsliv og naturbasert reiseliv. Horgen forsker bl.a. på friluftslivulykker, sikkerhets- og risiko-diskurser innenfor norsk friluftsliv, maktperspektiver og er særlig opptatt av historiens og diskursenes betydning for å forstå vår egen tid.