"Imagine if...stepping into someone's shoes" as a research method

  • Katrine Heggstad Western Norway University of Applied Sciences

Abstract

Denne artikkelen undersøker og diskuterer hvordan fiksjonsrammer kan anvendes som metode i forskning innen dramafeltet, og hvordan denne tilnærmingen bidrar til at forskerne forstår de situerte øyeblikkene som undersøkes. Fiksjonsrammeverket er del av et større forskningsprosjekt som fokuserer på drama med mennesker som lever med demens. Artikkelen kombinerer kunstnerisk, praksisbasert forskning med sanselig så vel som auto-etnografisk tilnærming, der dramapraktikernes familierelasjon (som mor og datter) utforskes og reflekteres over, som en integrert del av metoden. Denne artikkelen bidrar til kunnskapsproduksjon når det gjelder fiksjonsrammer i forskning og reflekterer rundt betydningen av slik forskning når en skal arbeide med mennesker som erfarer demens.

Nøkkelord: Fiksjonsrammer i forskning; «ikke meg; ikke ikke meg»; demens; pårørende; autobiografi

English abstract

This article investigates and discusses how a fictional framework can be used as a method for research within the field of drama, and how this approach makes researchers understand the situated moments that are researched. The fictional framework is part of a larger research project which focuses on drama with people living with dementia. The article combines artistic practice-based research with a sensory as well as an auto-ethnographic approach, as the practitioners’ family- relations (as mother and daughter) are explored and reflected upon as integral to the method. The article contributes to knowledge production regarding fictional frame in research and reflects on its significance for work with people experiencing dementia.

Keywords: Fictional frame in research; “not me…not not me”; dementia; next of kin; autobiography

Citation: K. Heggstad. ““Imagine if… stepping into someone’s shoes” as a research method”. Journal for Research in Arts and Sports Education, Special Issue: «Å forske med kunsten» Vol. 2, 2018, pp. 123–138. http://dx.doi.org/10.23865/jased.v2.968123

Usage Statistics
Total downloads:
Download data is not yet available.
Published
2018-03-23
How to Cite
Heggstad, K. (2018). "Imagine if.stepping into someone’s shoes" as a research method. Journal for Research in Arts and Sports Education, 2(1). https://doi.org/10.23865/jased.v2.968
Section
Research Articles: Special issue
Keywords
Fictional frame in research, “not me…not not me”, dementia, next of kin, autobiography