Movement Material

A materialist approach to dance and choreography

  • Rasmus Ölme

Abstract

How can a materialist approach contribute to the development of contemporary dance and choreography? That is the question that this article aims to investigate through the formulation of the current status of the ongoing artistic research project Movement Material. The project relates to topics within the philosophy of materialism, but focuses on practical artistic research. The article delineates the knowledge production that may emerge from the exploration of a materialist approach to dancing, understood as an attunement between sensory and cognitive capacities. These two capacities are understood as relational and transposed into the practice through two terms, dance and choreography.

Keywords: Choreography; dance; artistic research; materialism; intra-action

Sammanfattning

Hur kan ett materialistiskt perspektiv bidra till utvecklingen av nutida dans och koreografi? Det är frågan som den här artikeln ställer genom att beskriva det pågående konstnärliga forskningsprojektet Movement Material. Projektet förhåller sig till den materialistiska traditionen inom filosofi men har sitt fokus i det praktiska konstnärliga undersökandet. Artikeln skisserar den kunskapsproduktion som kan komma ur det praktiska utforskandet av ett materialistiskt perspektiv på dans, som då förstås som en form av dialog mellan kroppens kognitiva och sinnliga förmågor. Dessa förmågor förstås som relationella i förhållande till varandra och översätts i det praktiska arbetet genom termerna dans och koreografi.

Nyckelord: Koreografi; dans; konstnärlig forskning; materialism; intra-aktion

Published: 18 December, 2017

Citation: R. Ölme. “Movement and material. A materialist approach to dance and choreography”. Journal for Research in Arts and Sports Education, Special Issue: "Å forske med kunsten", Vol. 1, 2017, pp. 95-111. http://dx.doi.org/10.23865/jased.v1.967

Usage Statistics
Total downloads:
Download data is not yet available.
Published
2017-12-14
How to Cite
Ölme, R. (2017). Movement Material. Journal for Research in Arts and Sports Education, 1(5). https://doi.org/10.23865/jased.v1.967