I CAN FLY

Juxtaposition lärarutbildare – klasslärarstuderande. Konstbaserade lärprocesser som bildkonstdidaktisk erfarenhet

  • Hannah Maj Kaihovirta Åbo Akademi

Abstract

Den här artikeln beskriver och undersöker konstbaserade lärprocesser. Artikeln består av två perspektiv som står i juxtaposition till varandra. Det ena perspektivet består av mina upplevelser och erfarenheter som konstnär och lärarutbildare. Det andra perspektivet består av dokumentation av de lärprocesser och upplevelser som lärarstuderande artikulerat i en konstbaserad kurs som jag hållit inom det pedagogiska vetenskapsområdet bildkonstens didaktik. Artikelns metodologiska ansats är transformativa lärprocesser i lärande som deltagarkultur. Det här betyder att de studerande som deltar i kursen som beskrivs är medaktörer, medskapare och utvecklare av forskningsprocessens resultat. Artikelns syfte är att förstå hur konstbaserade lärprocesser kan komma till uttryck som lager på lager av konstupplevelser som transformeras till konstdidaktisk medvetenhet hos lärarstuderande. I sin helhet diskuteras om konstbaserade lärprocesser kan uttryckas och kommuniceras som konst som erfarenhet då det är en del av pedagogiskt utvecklingsarbete i lärarutbildning. Artikeln strävar till att syntetisera hur konst- och didaktisk medvetenhet i förlängningen skapar levande bildkonstdidaktik. Artikelns resultat förväntas bidra till förståelse för hur klasslärarstuderande uttrycker möjlig professionell lärarkompetens i bildkonstens didaktik i form av egenmakt och delaktighet i konstupplevelser och hur de beskriver konst som möjlighet i lärande.

Nyckelord: Konstbaserade lärprocesser; bildkonstens didaktik; juxtaposition; autoetnografi; deltagande forskningspraktik

English abstract

This article describes and examines art-based learning processes. The article consists of two perspectives that stand in juxtaposition to each other. One perspective consists of my experiences as an artist and teacher educator together with class teacher students. The second perspective consists of documentation of the learning processes and experiences that teacher students articulated in an art-based course in visual art didactics. The article's methodological approach is transformative learning in participatory processes. This means that the students who share the course are co-workers, co-creators and developers of the research results. The purpose of the article is to understand how art-based learning processes can be expressed as layers of artistic experiences that result in an art didactic awareness of teacher students. In its entirety, I discuss whether art-based learning processes can be expressed as developmental work in teacher education and how teacher students’ learning can be communicated as art as experience. The article aims to synthesize how art and didactic awareness together creates vivid art education. The article's results are expected to contribute to an understanding of how teacher students express possible professional teacher skills in visual arts and how teacher students describe art as an opportunity for learning.

Keywords: Arts-based learning processes; visual art education; juxtaposition; autoethnography; participatory action research

Citation: Hannah Kaihovirta. “I CAN FLY. Juxtaposition lärarutbildare – klasslärarstuderande Konstbaserade lärprocesser som bildkonstdidaktisk erfarenhet”. Journal for Research in Arts and Sports Education, Special Issue: «Å forske med kunsten» Vol. 2, 2018, pp. 86-107. http://dx.doi.org/10.23865/jased.v1.962

Usage Statistics
Total downloads:
Download data is not yet available.
Published
2018-03-23
How to Cite
Kaihovirta, H. M. (2018). I CAN FLY. Journal for Research in Arts and Sports Education, 2(1). https://doi.org/10.23865/jased.v2.962
Section
Research Articles: Special issue
Keywords
Arts-based learning processes, visual art education, juxtaposition, autoethnography, participatory action research