Animasjon som multimodal analyse av fortelleruttrykk i barnehagen

  • Ingvild Olsen Olaussen Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

Abstract

Denne artikkelen er en metodisk refleksjon knyttet til en kunstfaglig tilnærming til forskning. I artikkelen undersøkes bevegelsen fra levd liv til fremstilling av forskningsresultat i en kvalitativ studie med en kunstfaglig inngang. I artikkelen reflekteres det over bruk av både verbalartikulerte narrativ og tegnede animasjoner som del av denne bevegelsen. Gjennom et slikt arbeid kan en kroppslig og dypere forståelse av materialet vokse frem. Samtidig dukker behovet for refleksjon omkring elementet av fiksjon som en del av forskning opp.

Hensikten med artikkelen er å undersøke hvordan fiksjon som et element i analysen forsterkes gjennom en kunstfaglig inngang til en studie. Datamaterialet er hentet fra studien ”A playful orchestration – narrative expressions by toddlers”, hvor fortelleruttrykk av de yngste i barnehagen undersøkes.  Prosessen er speilet med ”den trefoldige mimesis” som Paul Ricoeur utviklet og gjør rede for i sitt hovedverk Time and Narrative. Artikkelen løfter frem perspektiv som synliggjør hvordan kravene til kvalitet på dokumentasjon og kravet til transparens i forskning er et premiss også i forskning med kunstfaglige innganger.

Nøkkelord: Metode; kunstfaglig forskning; narrativ; animasjon; kroppsfenomenologi

English abstract

This article is a reflection regarding method related to an artistic approach to research. The article examines the movement from lived life to the production of research results in a qualitative study based on an artistic approach. Both verbal research narratives and narrative animations are part of the inquiring process. Through the inquiry, a bodily understanding of the material can emerge. The purpose of the article is to investigate an artistic approach through a multimodal narrative animation analysis. The data is derived from the sub study «A playful orchestration - narrative expressions by toddlers», where narratives of the youngest in the kindergarten are explored. The process is reflected in the «threefold mimesis», which Ricoeur has developed and described in his main work Time and Narrative. The article makes visible, how an artistic approach through animation of a narrative expression opens up for the complexity of the expression in a meaningful way.

Keywords: Method;  artistic approach;  narrative;  animation;  body phenomenology

Citation: I. Olsen Olaussen. «Animasjon som multimodal analyse av fortelleruttrykk i barnehagen». Journal for Research in Arts and Sports Education, Special Issue: «Å forske med kunsten» Vol. 2, 2018, pp. 108-122. http://dx.doi.org/10.23865/jased.v1.910

Usage Statistics
Total downloads:
Download data is not yet available.
Published
2018-03-23
How to Cite
Olaussen, I. O. (2018). Animasjon som multimodal analyse av fortelleruttrykk i barnehagen. Journal for Research in Arts and Sports Education, 2(1). https://doi.org/10.23865/jased.v2.910
Section
Research Articles: Special issue
Keywords
method, artistic approach, narrative, animation, body phenomenology