Uddannelse som social kunstform?

Kunstneriske og pædagogiske dilemmaer i forskning med kunstfaglig uddannelse

  • Helene Illeris Universitetet i Agder

Abstract

Målet med denne artikel er at undersøge nogle af de kunstneriske og pædagogiske dilemmaer, der kan opstå, når man anvender praksisstyret aktionsforskning i udviklingen af egen undervisning i og gennem de kunstneriske fag ved et universitet. Ved at fokusere på vanskelige situationer ønsker artiklen at diskutere, hvad der sker, når lærere og studerende sammen udforsker egne roller i de utydeligt afgrænsede mellemrum og spændinger mellem praksisformerne undervisning, forskning og kunst. I første del av artiklen præsenteres didaktiske, kunstneriske og metodiske aspekter af forskningsprojektet Art as Education/Education as Art, hvor min kollega og jeg i efteråret 2016 sammen gennemførte en undersøgelse knyttet til spørgsmålet: Hvad sker der, hvis vi, sammen med studerende og kolleger, betragter vores egen uddannelsespraksis som en kunstform? I artiklens anden del stilles der skarpt på dilemmaer og konflikter mellem undervisernes intentioner og de studerendes forventninger og mellem relationelle og antagonistiske tilgange til social kunst. Endelig diskuterer artiklen studerendes og læreres muligheder for at bebo deres egen undervisnings- og uddannelsespraksis over tid med udgangspunkt i begrebet arbejde.

Nøkkelord: Kunst som social praksis; masteruddannelse; kunstnerisk forskning; praksisstyret forskning; aktionsforskning

English abstract

The goal of this article is to explore some of the artistic and pedagogical dilemmas that appeared in an inquiry conducted in the autumn of 2016 at the Master’s Programme in the Arts at the University of Agder in Norway as part of the research project Art as Education/Education as Art. The inquiry was conducted through practice-led action research, an open-ended and collaborative research methodology developed by the researcher-teachers in order to examine their own educational practices together with students and colleagues. Inspired by contemporary art practices the inquiry aimed to explore the question: What happens if we consider the educational practice in which we take part as a social arts practice? The first part of the article presents the structure of the Master’s programme and discusses educational, artistic, and methodological aspects of the inquiry with a special focus on ethical dilemmas. The second part of the article uses a fieldbased example from an evaluation meeting to focus on some of the conflicts encountered, firstly between the intentions of the researcher-teachers’ and the students’ expectations, and secondly between relational and antagonistic approaches to social arts practices. In conclusion, the article discusses possibilities for inhabiting practices of teaching and education over time as a form of on going labour.

Keywords: Art as social practice; master’s programme; artistic research; practice-led
research; action research

Citation: H. Illeris. “Uddannelse som social kunstform - Kunstneriske og pædagogiske dilemmaer i forskning med kunstfaglig uddannelse?”. Journal for Research in Arts and Sports Education, Special Issue: «Å forske med kunsten» Vol. 2, 2018, pp. 23–38. http://dx.doi.org/10.23865/jased.v2.1133 

 

Usage Statistics
Total downloads:
Download data is not yet available.
Published
2018-03-23
How to Cite
Illeris, H. (2018). Uddannelse som social kunstform?. Journal for Research in Arts and Sports Education, 2(1). https://doi.org/10.23865/jased.v2.1133
Section
Research Articles: Special issue
Keywords
arts education, art as social practice, practice-led research, higher education, Jacques Rancière