Godkjent som publiseringskanal på nivå 1

2017-06-21

We are happy to announce that Journal for Research in Arts and Sports Education, JASEd, is now approved as a Level 1 journal in the Norwegian journal registry effective as of 15.06.2017.

Vi har gleden av å annonsere at Journal for Reseach in Arts and Sports Education, JASEd, nå er godkjent som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, i henhold til Universitets- og Høgskolerådets (UHR) liste over publiseringskanaler, gjeldene fra 15.06.2017.