Foreslå temanummer?

2022-11-29

Skjema for innsedning av temanummer

Dersom du ønsker å sende inn forslag til temanummer, ber vi deg bruke følgende mal:

 • (Foreslått) Tittel på temanummer og rekkefølge på gjesteredaktører
 • Skriftlig forslag på opp til 1 side. Dette er et viktig dokument og bør være spisset tematisk og inneholde kulepunkter med en liste over relevante underkategorier/temaer. Forslaget må inneholde en begrunnelse for hvorfor dette temanummeret er viktig, og det må gi en kort beskrivelse av følgende:
  • hvordan tematikken og underkategorier vil bli presentert som en samlet enhet i temanummeret
  • bekrivelse av tidsrammen for temanummeret
  • hvilke relevans temanummeret vil ha for forskningen innen fagfeltet og for lesere

 • Hvis man har utkast til en invitasjon* kan denne legges ved

 • Legg ved en tentativ tidsplan for innsendelse, fagfelleprosess og publisering, dette bør inneholde:
  • Dato fro innsendelse av sammendrag
  • Dato for innsendelse av hele artikkelen
  • Dato for første fagfellerunde
  • Dato for innsendelse av revidert artikkel
  • Dato for innsendelse av ferdig artikkel

 • (Foreslåtte) Gjesteredaktørinformasjon bør innholde e-post, tilknytning og fagfelt. Legg ved en kort biografi om hver gjesteredaktør som viser til hvilke kvalifikasjoner gjesteredaktørene har som gjør dem egnet til å lede og organisere et temanummer. MERK: Alle gjesteredaktører må ha fullført PhD. 

* Se tidligere invitasjoner her.