Velkommen til JASEd!

2016-01-26

Velkommen til JASEd!

Lærere i kunstfag og i idrettsfag er ansatt i skole, lærerutdanning,  kulturskole, idrettslag, barnehage, det frivillige og profesjonelle kunst og kulturliv, og det frivillige og profesjonelle idrettsliv. Disse lærerne forvalter en særlig kompetanse, for mennesker, samfunn og sine respektive fagområder. Dette tidsskriftet ønsker velkommen til artikler knyttet til noen eller flere av disse kontekstene.  Gjennom artiklene ønsker vi å  bidra til å artikulere, sette fokus på, belyse og drøfte yrkesutøvingene og kunnskapsutviklingen i og på tvers av disse feltene. På denne måten er vårt ønske at JASEd kan bidra til å styrke dialogene, og kvalifisere diskusjonene både i,  mellom og rundt disse utdanningskontekstene. Vi ønsker artikler velkommen på norsk, dansk, svensk og engelsk, og er nå åpne for innsending online. Se Aim and scopes.

Welcome to JASEd!

Teachers in arts education and sports and physical education work in a variety of contexts: preschools, primary and secondary schools, teacher education, music and performing arts schools, sports clubs, community-based and professional  arts centers, and with community-based and professional sports and physical education activities. These teachers and artists maintain a specific expertise for the benefit of individuals, society, and their fields of competence. This journal welcomes research articles connected to one or more of these contexts. Hence the journal seeks to contribute to articulation, awareness, and discussion of these professions and the development of knowledge within and across the borders of these fields. In this way we hope that JASEd can contribute to strengthening dialogue and nuanced discussion within, between and around these educational contexts. See ‘Aims and scopes’ .