Løndal, K., J. S. Borgen, K. M. Moen, B. O. Hallås, and E. G. Gjølme. “Forskning for fremtiden? En oversiktsstudie av empirisk forskning på det norske skolefaget kroppsøving i perioden 2010-2019”. Journal for Research in Arts and Sports Education, Vol. 5, no. 3, Sept. 2021, doi:10.23865/jased.v5.3100.