Sandberg, M. H. “«Slipp Fangene fri!» – Om Makt Og frigjøring I Minecraft: Education Edition”. Journal for Research in Arts and Sports Education, Vol. 3, no. 1, Sept. 2019, doi:10.23865/jased.v3.1330.