[1]
C. B. Myreng, G. H. Engelsrud, and G. Øvrevik Kjerland, “Kroppen i lærebøker i videregående skole - et innblikk i kroppsøvingsfagets ideologiske kamp”, JASEd, vol. 5, no. 3, Dec. 2021.