[1]
V. Husby, “Dansedidaktikk – klaustrofobi: En performativ dialog mellom autoetnografiske stoppøyeblikk fra egen danseutdanning og kritisk dansepedagogikkforskning”, JASEd, vol. 5, no. 4, Nov. 2021.