[1]
S. S. Kolaas, “«Vi leker ikke teater!» Lærerfellesskapet i valgfaget produksjon for scene som profesjonelt kunnskapslandskap”, JASEd, vol. 5, no. 1, May 2021.