[1]
R. Kleppe, O. J. Sando, and E. B. H. Sandseter, “Innendørs risikofylt lek – et bidrag til spenning og variasjon i barnehagens lekemiljøer ”, JASEd, vol. 4, no. 2, Dec. 2020.