[1]
K. Westlie and K. M. Moen, “Kroppsøvingslæreren som en inkluderende pedagog i skjæringspunktet mellom individ og samfunn”, JASEd, vol. 4, no. 1, Mar. 2020.