[1]
T. Ørbæk and G. Engelsrud, “Sårbarhet som profesjonsetisk kompetanse? En metarefleksjon basert på undervisning i skapende dans i høyere utdanning”, JASEd, vol. 3, no. 2, Nov. 2019.