[1]
M. H. Sandberg, “«Slipp fangene fri!» – om makt og frigjøring i Minecraft: Education Edition”, JASEd, vol. 3, no. 1, Sep. 2019.