Østern, T. P. (2017) “Å forske med kunsten som metodologisk praksis med aesthesis som mandat”, Journal for Research in Arts and Sports Education, 1(5). doi: 10.23865/jased.v1.982.