Strobelt, M. (2018) “Kritisk pedagogikk – et svar på dagens kunstpedagogiske utfordringer?”, Journal for Research in Arts and Sports Education, 2(2). doi: 10.23865/jased.v2.926.