Letnes, M.-A. (2017) “Visualisering som drivkraft i kunnskapskonstruksjon”, Journal for Research in Arts and Sports Education, 1(5). doi: 10.23865/jased.v1.913.