Aasland, E. and Engelsrud, G. (1) “«Det er lett å se hvem av dere som har god innsats». Om elevers innsats og lærerens blikk i kroppsøving”, Journal for Research in Arts and Sports Education, 1(3). doi: 10.23865/jased.v1.889.