Arnesen, T. E., Leirhaug, P. E. and Aadland, H. (2017) “Dans i kroppsøvingsfaget–mer enn gode intensjoner?”, Journal for Research in Arts and Sports Education, 1(3). doi: 10.23865/jased.v1.635.