Sæther, M. (2017) “En musikers møte med de yngste barna i barnehagen. Om å ikke vite på forhånd hvilke ideer som kan komme til å fungere.”, Journal for Research in Arts and Sports Education, 1(2). doi: 10.23865/jased.v1.447.