Abelsen, K. and Leirhaug, P. E. (2022) “Dedikerte lærere med bål på timeplanen i videregående skole”, Journal for Research in Arts and Sports Education, 6(1). doi: 10.23865/jased.v6.3081.