Fasting, M. L., Høyem, J. and Bischoff, A. (2022) “Barndommens landskap. En studie av unge voksnes minner i møte med barndommens nærnatur”, Journal for Research in Arts and Sports Education, 6(1). doi: 10.23865/jased.v6.3017.