Husby, V. (2021) “Dansedidaktikk – klaustrofobi: En performativ dialog mellom autoetnografiske stoppøyeblikk fra egen danseutdanning og kritisk dansepedagogikkforskning”, Journal for Research in Arts and Sports Education, 5(4). doi: 10.23865/jased.v5.2981.