Kolaas, S. S. (2021) “«Vi leker ikke teater!» Lærerfellesskapet i valgfaget produksjon for scene som profesjonelt kunnskapslandskap”, Journal for Research in Arts and Sports Education, 5(1). doi: 10.23865/jased.v5.2724.