Bakke, J. and Lindstøl, F. (2021) “Ser du gorillaen i rommet? Om å undervise i observasjon ved bruk av fiksjonalisering”, Journal for Research in Arts and Sports Education, 5(2). doi: 10.23865/jased.v5.2630.