Jansson, D. and Balsnes, A. H. (2020) “Korlederens kompetanse, utdanning og praksis - konturene av en meta-teori”, Journal for Research in Arts and Sports Education, 4(1). doi: 10.23865/jased.v4.2354.