Kristoffersen, A. M. (2020) “Mulighetsrom i møte mellom inkludering og estetisk tilnærming til læring i grunnskolen”, Journal for Research in Arts and Sports Education, 4(1). doi: 10.23865/jased.v4.1956.