Westlie, K. and Moen, K. M. (2020) “Kroppsøvingslæreren som en inkluderende pedagog i skjæringspunktet mellom individ og samfunn”, Journal for Research in Arts and Sports Education, 4(1). doi: 10.23865/jased.v4.1530.