Mong, H. H. (2019) “«I kroppsøving så tenker jeg nok mest på det fysiske» – En studie om kroppsøvingslæreres forståelse og undervisning om helse i faget.”, Journal for Research in Arts and Sports Education, 3(2). doi: 10.23865/jased.v3.1463.