Ørbæk, T. and Engelsrud, G. (2019) “Sårbarhet som profesjonsetisk kompetanse? En metarefleksjon basert på undervisning i skapende dans i høyere utdanning”, Journal for Research in Arts and Sports Education, 3(2). doi: 10.23865/jased.v3.1456.